about /

‘Creativiteit is de grootste vorm van duurzaamheid.’

Hittegolven en wolkbreuken hebben direct invloed op je woon-en leefomgeving. Blijft je woning koel? En je omgeving zonder waterschade? Als architecten bureau focussen wij ons op onderzoek naar- en het ontwerpen van een betere en mooiere wereld. Zo werken wij aan klimaatbestendige steden en het verbeteren van de leefomgeving.

In ons werkveld zien we dat klimaatadaptatie steeds meer een onderdeel wordt van de planvorming bij nieuwbouw- en renovatieprojecten. Dit onderdeel zal naar onze verwachting met de klimaatveranderingen alleen maar gaan toenemen. Ook de rol van architect zien we verschuiven van louter ontwerper naar verbinder. De complexe vraagstukken die worden gesteld kunnen alleen door middel van samenwerken met experts van andere vakgebieden en gebruikers worden beantwoord. Daarom is een netwerk met o.a. de BNA en Amsterdam Rainproof ook van belang. Met jaren ervaring op gebied van zowel kunst, techniek en vernieuwende architectuur proberen wij met de juiste middelen het grootste bereik te genereren.

About Strikwerda van den Heuvel Architecten is een samenwerking tussen Gerben Strikwerda (1981) en Bram van den Heuvel (1984). Beiden zijn we afgestudeerd aan de Academie van Bouwkunst te Amsterdam en hebben aan veel projecten succesvol samengewerkt. Gerben is architect met een bouwkundige achtergrond. Bram is naast architect ook interieurarchitect. Door onze krachten, kennis en ervaring te combineren gaan we creatief, secuur en technisch onderlegd te werk. Ons bureau bestaat uit een team van architecten en bouwkundigen. Zo kunnen wij elk project van schets tot uitwerking realiseren.

Work Elke ontwerp opgave is uniek en vraagt om een andere aanpak. We gaan graag onderzoekend te werk. Daardoor proberen we de optimale verhouding tussen ruimtelijke kwaliteit, materiaalgebruik, techniek en budget te vinden. Dit onderzoek doen wij door middel van maquettes, schetsen en 3D-visualisaties. Het resultaat werken we uit tot een bouwkundig model (BIM). Onze multidisciplinaire achtergronden zorgt ervoor dat wij projecten op grote en kleine schaal kunnen aanpakken.

Lab In ons werkveld houden we ons bezig met de huidige klimaatvraagstukken. Deze vragen om een vernieuwde manier van ontwerpen. We doen onderzoek naar klimaatadaptatie, circulair bouwen en de energietransitie. Op deze manier proberen wij kennis te vergaren én te delen, om zo mee te werken aan een betere wereld. Hieraan werken we graag samen met experts en overheden. De opgedane kennis passen we direct toe in onze projecten.