about / Circulair bouwen

Architectuur in transitie

Circulair: een ambitie en een gedachte,

Het is een term die je vaak tegenkomt en als architect kunnen we er niet meer omheen. Maar waar hebben we het eigenlijk over, is dit interessant voor onze opdrachtgever en wat houdt het in voor onze  projecten, materiaalkeuzen, kosten en planning.

We zien als jong architectenbureau dat de rol van architecten van traditioneel ontwerper naar allround projectbegeleider verschuift naar onderzoeker, pionier en ontwikkelaar. De technologie zorgt dat alles bijna mogelijk is maar de wensen en eisen worden ook steeds complexer. Evident is dat duurzaamheid een grote rol speelt.

Van een architectenbureau wordt geacht dat ze op de hoogte zijn van alle regelgeving en nieuwe ontwikkelingen, voor welke sector dan ook, echter, het snelle tempo waarin deze veranderingen  worden doorgevoerd is ongehoord hoog en zorgt ervoor dat we continue moeten investeren om bij te blijven. Een proces waar veel tijd, energie en geld in geïnvesteerd wordt.

Wij vroegen ons af hoe we als jong bureau hier professioneel mee aan de slag konden gaan? Door onderzoek te doen in samenwerking met grotere (overheids-) partijen in actuele thema’s als energietransitie en klimaatadaptatie proberen we grip op de problematiek te krijgen en proberen we antwoorden te vinden die helpen om onze ontwerpen te verreiken. Daarnaast leiden we onszelf op tot circulair architect door middel van bijwonen van conferenties en cursussen.
Wij hebben de ambitie om projecten circulair te ontwerpen en daarmee te voldoen aan de wensen van de opdrachtgever en overheid maar vooral ook omdat wij het belangrijk vinden om invloed (in welke mate dan ook) op het klimaaatprobleem te hebben.

Graag willen we met partijen samenwerken die hier ervaring in hebben of dezelfde ambities delen. We gaan graag in gesprek met opdrachtgevers, instanties, start-ups maar ook vooral bouwers om dit te verwezenlijken. Dit is namelijk geen droom, dit is de toekomst voor ons en de generaties na ons.

Toch is en zal creativiteit altijd een van de belangrijkste duurzaamheidselementen zijn voor goede architectuur. Duurzaamheid en circulariteit kunnen naar onze mening dan ook op verschillende manieren worden geïmplementeerd. Vanzelfsprekend is dat alle deelnemers in het proces open moeten staan voor input en experiment om dit te kunnen verwezenlijken. Daarin nemen wij graag het voortouw!