about / Onze werkzaamheden

Wat doen we allemaal?

Wij zijn als architectenbureau gespecialiseerd in onderzoek en ontwerp.
Ons doel is om de wereld mooier én beter achter te laten.

Het bureau bestaat uit een team van bouwkundig ingenieurs en hebben we expertise en de middelen om projecten van schets tot uitvoeringsfase te realiseren (BIM).

Voor wie

Wij werken graag met iedereen samen om projecten te realiseren. Van particulier die zijn droomhuis of aanbouw wilt laten ontwerpen tot aan ontwikkelaars voor grotere seriematige woningbouwprojecten. Daarnaast werken we graag samen met de BNA (Bond voor Nederlandse Architecten), overheid en andere instanties om onderzoek naar duurzaamheid en energietransitie steeds slimmer en mooier te maken.

Onze werkzaamheden

  • haalbaarheidsonderzoek
  • ruimtelijk onderzoek en volumestudie
  • (schets) ontwerp
  • digitaal tekenwerk (in alle fasen)
  • materiaal- en detailonderzoek
  • detail tekeningen en fragmenten
  • aanvraag omgevingsvergunning
  • modelleren en visualiseren (maquette en beeld)
  • presenteren
  • verkoop- en verhuurtekeningen

Bim

Wij werken onze architectuur projecten 3d uit in Revit architecture. Alle disciplines in de bouw kunnen gebruik maken van dit 3d model wat miscommunicatie tegengaat en fouten onnodige kosten beperkt.

Diensten

Wij hanteren de ‘standaardtaakbeschrijving’ van de BNA om zo efficiënt mogelijk uw opgave van schets- tot definitief ontwerp te brengen met de hoogst mogelijke kwaliteit. Een eerste kennismaking om onze klanten beter te leren kennen is uiteraard geheel vrijblijvend. Zodoende krijgen wij een goed beeld van uw wensen, eisen en budget en kunnen we u zo goed mogelijk van dienst zijn.

Fasen standaardtaakbeschrijving

Initiatief/Haalbaarheid (IH)

Het inventariseren en analyseren van een huisvestingsbehoefte of marktvraag en het onderzoeken van de haalbaarheid van een project om in die behoefte of marktvraag te voorzien.

Projectdefinitie (PD)

Het zodanig inventariseren en vastleggen van de ambities, eisen , wensen, verwachtingen en voorwaarden van de opdrachtgever en toekomstige gebruikers, dat op basis daarvan een ontwerpproces kan worden gestart.

Structuurontwerp / Schetsontwerp (SO)

Het ontwikkelen van een globale voorstelling van het project, zodanig dat deze een goed beeld geeft van de oplossingen op stedenbouwkundige schaal en van de hoofdvorm en hoofdindeling van de bebouwing.

Voorontwerp / Voorlopig ontwerp (VO)

Het ontwikkelen van een globale voorstelling van het bouwwerk, zodanig dat deze een goed beeld geeft van de situering, de functionele en ruimtelijke opbouw, bestemmingen, gebruiksvoorzieningen, de architectonische verschijningsvorm en de integratie van constructieve en installatietechnische aspecten.

Definitief ontwerp (DO)

Het ontwikkelen van een gedetailleerde voorstelling van het bouwwerk, zodanig dat deze een goed beeld geeft van de verschijningsvorm, de interne en externe structuur, het materiaalgebruik, de afwerking en detaillering, de constructieve opbouw en aard en capaciteit van de installaties. Alsmede de aanvraag omgevingsvergunning.

Technisch ontwerp (TO)

Het zodanig, in technische zin, uitwerken en specificeren van het bouwwerk in al zijn facetten, dat op basis daarvan definitieve prijsvorming voor de uitvoering kan plaatsvinden.

Prijs- en contractvorming (PC)

Het selecteren en contracteren van een ‘aanbiedende partij’ voor de uit voering van het project, afhankelijk van de contractvorm al dan niet inclusief ontwerp, financiering, onderhoud en/of exploitatie.

Uitvoering, uitvoeringsgereed ontwerp (UO)

Het zodanig uitwerken van het ontwerp, dat aan de hand daarvan de productie van bouw- en installatiecomponenten, alsook de daadwerkelijke uitvoering en assemblage op de bouwplaats kan plaatsvinden.

DNR

Wij hanteren de algemene voorwaarden omschreven in De Nieuwe Regeling (DNR) Rechtsverhouding opdrachtgever – architect, ingenieur en adviseur.