lab / Stad x klimaat

Op basis van de teamsamenstelling, de motivatie voor deelname en locatie, invalshoek en aanpak is onze aanmelding unaniem gekozen om onderzoek te doen naar klimaatverandering (hevige regenval en hittestress) in Tuindorp Oostzaan! 

Hoe kunnen we de omvangrijke 20e -eeuwse sociale woningvoorraad klimaatbestendig maken? Wat is daarbij in extreem verharde stedelijke omgevingen de rol van het gebouw? Welke maatregelen gericht op het waterbergend vermogen van het gebouw zijn denkbaar om een toekomstbestendig stedelijk woonmilieu te creëren?

BNA Onderzoek, TU Delft (DIMI), gemeente Amsterdam, Rotterdam en Zwolle en woningcorporaties Ymere en Woonstad Rotterdam starten een ontwerpstudie die de focus legt op de rol van het gebouw (en zijn directe omgeving) in de klimaatopgave. De nadruk van deze ontwerpstudie ligt op wateroverlast door extreme neerslag, waarbij hittestress en droogte als contramal van het probleem worden gezien. Het gebouw en de directe omgeving, inclusief de ondergrond, zijn het systeem dat wordt onderzocht.

De ontwerpstudie start in september 2019 en loopt tot december. Begin 2020 worden de resultaten gebundeld in een publicatie.

lees hier meer over de studie

Deelnemers en projectpartners

Ontwerpteams:

Assendorp: Heleen Bothof, LUZ architecten; Arjen Oord, Acacia water; Esmeralda van Tuinen, adviseur wonen

Feijenoord: Dirk Jan van Wieringhen Borski, BNB architecten; Lieke de Jong, Vista Landschapsarchitectuur en Stedenbouw; Leon Valkenburg en Gerard Wijland, Tauw

Het Lage Land: Nina Aalbers, Studio architectuurMAKEN; Fred Prins, GEP; Hanneke Kijne, Hosper; Janneke van der Leer, Sweco

Tuindorp Oostzaan: Bram van den Heuvel en Gerben Strikwerda, Strikwerda van den Heuvel architecten; Robbert Jongerius en Gijs Rijnbeek, 3585 Landscape architects

Waterlandpleinbuurt: Tom Bergevoet, Temp.architecture. urbanism; Ruben Roelofs, Erik Tober en Jeroen Groenendijk, Royal HaskoningDHV

Projectpartners:

TU Delft, DIMI (Hans de Boer)
TU Delft, Delta Futures Lab (Jos Timmermans en Martine Rutten)
Gemeente Amsterdam, Rainproof (Alex Pixley)
Ymere (Barbara Sluimers, Ella van den Bergh)
Gemeente Rotterdam (André Rodenburg)
Woonstad Rotterdam (Hanneke van der Heijden, Andrea Harteveld)
Gemeente Zwolle (Otto Hettinga)

Onderwijs- en onderzoeksinstellingen:

AMS Insititute (Marjolein Pijpers-van Esch)
TU Delft (Fransje Hooimeijer)
HvA (Lisette Klok)