lab / Studie Stad X Klimaat

Publicatie 'Stad x Klimaat - het gebouw als watermachine'

Gedurende het najaar van 2019 hebben wij (ism Landatelier) met 4 andere multidisciplinaire ontwerpteams, BNA Onderzoek de TU Delft, de gemeenten Amsterdam, Rotterdam en Zwolle en de corporaties Ymere, Woonstad en SWZ zich gebogen over de vraag: Hoe kunnen we de omvangrijke 20e eeuwse sociale woningvoorraad klimaatbestendig maken? En wat kan hierin de rol van het gebouw zijn? De resultaten van deze ontwerpverkenning – integrale ontwerpen en stappenplannen voor klimaatbestendige gebouwen – zijn nu gebundeld in een publicatie.

De cover mogen we al prijsgeven, maar de boekpresentatie laat door omstandigheden nog even op zich wachten. Vooralsnog stond deze met een goed gevuld programma gepland voor 29 juni 2020 in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam, maar achter de schermen wordt ook hard gewerkt aan een digitaal alternatief voor een lancering die niet onopgemerkt voorbij zal gaan.