lab / tuindorp

‘Geef ons heden ons dagelijks brood en als het even kan een watersnood’. De oude Zeeuwse leus die de Noord-Amsterdammers overnamen na de watersnoodramp in 1960, is actueler is dan ooit. Hoe urgent de klimaatproblemen ook zijn, we schuiven ze voor ons uit zolang de woonkamer nog niet onder water staat. Hoe kunnen we het collectieve gevoel van samen met man en macht iets oplossen hier weer aanwakkeren voordat het te laat is? Dit team van architecten en landschappers pakt dat graag gefaseerd aan: klein beginnen om iedereen mee te krijgen en stap voor stap naar een klimaatadaptieve wijk toewerken. In dit gefaseerde ontwerp verandert dit bijzondere tuindorp in de loop van vijftig jaar in een minstens zo monumentaal parkdorp.

Zie hier een korte samenvatting van het project

Tuindorp Oostzaan in Amsterdam-Noord is van oudsher een woonwijk voor de arbeiders die hier op de werven en in de opkomende industrie werkten. Er staan lage eengezinswoningen van 60 a 70 m2 groot, met een voor- en achtertuin. Het idee was veel groen in een dorps karakter: licht, lucht en ruimte voor de werkende mwens. Bijna een eeu later zijn de woningen, die in principe maar 35 jaar zouden blijven staan, een beschermd stadsgezicht, dat hoognodig toe is aan een update – zowel voor het klimaat als voor de leefomgeving.

De wijk heeft een roerige geschiedenis achter zich: van de inpoldering in 1872 tot de bombardementen in WOII, de malariaepidemie in 1946 en de grote overstroming in 1960. De studielocatie ligt circa 2,3 meter onder NAP en is daarmee een van de laagst bewoonde plekken in Amsterdam. De strijd tegen het water is hier altijd een gegeven geweest. Ook het vrijgevochten karakter van de Noorderlingen is nooit verdwenen. Die bewoners, die de controle niet snel uit handen geven en ook niet snel verhuizen, zijn een belangrijke partij om mee te nemen in het veranderingsproces.

Dit onderzoek richt zich op het bouwblok tussen Maanstraat en Kometensingel met 102 woningen, waarvan Ymere er 84 in bezit heeft. Anno 2020 staat de corporatie voor de opgave deze sterk verouderde woningen en hun versteende buitenruimtes toekomstbestendig te maken. Het uitgangspunt van de ontwerpers is waardevermeerdering creëren voor alle betrokken partijen – de bewoners, Ymere en de gemeente.

Wordt snel aangevuld!