work / Wieringerwerf

Op een hoeklocatie in het dorpscentrum van Wieringerwerf hebben we onderzoek gedaan naar een herontwikkeling van een leegstaand en gedateerd pand. Hierbij hebben we een voorstel gemaakt voor een 4-laags bouwvolume met 6 appartementen en 2 winkels welke we middels een portiek met lift ontsloten hebben.

De commerciële plint hebben we zoveel als mogelijk transparant ingevuld met daarboven een traditioneel gemetseld bouwvolume in de geest van Grandpre Moliere maar dan met eigentijdse detaillering.

De locatie heeft een 2-zijdige oriëntatie. Om gelijkwaardige gevels en een opdeling te verkrijgen hebben we een diagonale opdeling gemaakt uitkomend op de centrale portiek ontsluiting. De goothoogte van de aansluitende rijwoningen hebben we opgepakt en door de extra bouwlaag creëren we een hoekaccent.