work / Medemblik

Van een ontwikkelaar hebben wij de opdracht gekregen om een haalbaarheidsstudie te doen naar de mogelijkheden van het realiseren van woningen.
Dit is verder in ontwikkeling, mogelijke uitwerking en plannen volgen.

Als bureau zijn wij in staat om efficiënt en op korte termijn studies te doen naar haalbaarheid. Dit geeft de mogelijkheid om snel te inzicht te krijgen of mogelijke ontwikkelingen interessant zijn. Wij kijken in de studies naar onder andere de omgeving en ligging, historische context, fungerende bestemmingsplannen, ambities voor ruimtelijk beleid en waar behoefte aan is betreft gebruikers en typologie. Daarnaast zoeken we naar het creëren van een zo goed mogelijke leefomgeving waarin ruimte, groen, comfort en budget in worden meegenomen. Parkeerbeleid is voor zowel ontwikkelaar, overheid en gebruiker een belangrijk aspect van planontwikkeling en wij gebruiken hiervoor de (landelijke) normen zoals deze in CROW zijn omschreven.

Onderstaande visualisaties geven enkel een onderdeel van de studie weer en geven een suggestie van wat de mogelijkheden zouden kunnen zijn. 

 

 

 

 

verbindingen / ontsluitingen

openbaar / groen en recratie

uitgeefbare kavels

bebouwing

typologie en morfologie bebouwing