work / Hippolytushoef

Voor een ontwikkelaar hebben wij een haalbaarheidsonderzoek gedaan naar de herontwikkeling van een leegstaand gedateerd pand.
Daarnaast hebben we een schetsontwerp voorgesteld waarbij we gekeken hebben naar de historische context van de locatie en de huidige regelgeving betreft ruimtelijke visie en bestemmingsplan. Het plan is gemaakt voor bewonersgroepen waar veel vraag naar is maar waar weinig aanbod voor is.

Het zichtbaar verschuiven van de gevel zorgt voor een kleinschaliger massa van het complex en komt terug na analyse van wat vroeger hier heeft gestaan. De materialiteit is sober en puur, zo vraagt het niet om aandacht en voegt het goed in zijn omgeving. Toch heeft het gebouw zijn eigen identiteit en voldoet het de nieuwe energie en duurzaamheidseisen. Het binnengebied herbergt de parkeerplaatsen voor de bewoners en fungeert als een groen plein waarin sociale interactie bevordert wordt. Waarbij het blok aan de dorpstraat winkels en appartementen herbergt zijn er aan de achterzijde van het kavel kleine rijwoningen bedacht voor kleine gezinnen waarbij elke woning een eigen achtertuin heeft. De diversiteit aan verschillende woningen moet een levendig, sociaal en gezond woonklimaat bevorderen op een plek waar krimp en leegstand een probleem is.