work / Lisse

Type project | stedebouw / seriematige woningbouw
Locatie | Noord-Holland
Opdrachtgever | consortium van ontwikkelaars
Periode | 2020-2021
Status |  conceptstudie

Voor een ontwikkelaar zijn we gevraagd om, in navolging van ons project 30 woningen , een plan te maken voor 70 woningen op een braakliggend terrein in een binnenstedelijk omgeving.

Uitwerkingen van de plannen volgen spoedig