work / Nieuw plan voor 70 woningen

Stedelijke inbreiding met hoge kwaliteit grondgebonden woningen

Voor een ontwikkelaar zijn we gevraagd om, in navolging van ons project 30 woningen , een plan te maken voor 70 woningen op een braakliggend terrein in een binnenstedelijk omgeving.

Uitwerkingen van de plannen volgen spoedig