work / Schiphol

Het LEG (Levend Evangelie Gemeenschap) heeft ons gevraagd om nieuwbouw en verbouw van hun huidige complex te ontwerpen. Deze vraag is ontstaan doordat door groei van het aantal leden en de huidige staat het gebouw niet meer voldoet.

De nieuwbouw zal bestaan uit een nieuwe zaal, meerdere lokalen en een jeugdcentrum en zal tussen de verschillende gebouwen komen waar nu de oude zaal is.
Naast deze nieuwbouw zal in de grote foyer een café gerealiseerd worden.
Er zal ruim 300m² nieuwe ruimte ontstaan om te voldoen aan de vraag.

Het complex is in de jaren langzamerhand uitgebreid en aangebouwd en veranderd van functie waarvan de uitstraling sober en functioneel is. De nieuwbouw zoekt het contrast op met de bestaande bebouwing en zal als herkenningspunt fungeren binnen de snel veranderende omgeving. Door een simpele constructie te kiezen kunnen we aan de zichtzijdes de gevels ontwerpen die zowel functioneel zijn als aansluiten op de menselijke schaal. De keuzen van sobere maar pure materialen zorgt voor gelaagdheid en een uitstraling om trots op te zijn en die de LEG verdiend.

Het ontwerp is zo ontworpen dat het gefaseerd kan worden uitgevoerd waardoor activiteiten door kunnen blijven gaan. Door veel onderdelen te gebruikend die demontabel en herbruikbaar zijn voldoen we aan onze circulaire ambitie om ook dit gebouw in de toekomst duurzaam te kunnen hergebruiken.